Obsah tejto web stránky je vhodný len pre osoby
staršie ako 18 rokov

Deň
Mesiac
Rok

Výroba

Hurbanovčania pre vás už roky poctivo a s láskou varia pivo Zlatý Bažant. Kým sa však malé zrnká jačmeňa premenia na jedno veľké na vašom stole, prejdú dlhou a náročnou cestou.

Príjem jačmeňa

Slad sa vyrába z dvojradového jarného sladovníckeho jačmeňa. Pri výrobe jedného litra piva sa použije 150-200 gramov sladu v závislosti od druhu piva. Na výrobu jednej várky piva, ktorá predstavuje približne 500 hl, sa teda spotrebuje asi 10 ton sladu.

Máčanie jačmeňa

Máčaním sa zrno prebudí k životu, aktivujú sa v ňom enzýmy a začne klíčiť. Počas jednodňového máčania sa obsah vody v jačmeni zvýši na 44 %.

Klíčenie a sušenie

Klíčenie prebieha v saladinových skriniach alebo na posuvných hromadách. Zásobné látky v zrne sa pri ňom rozkladajú na jednoduchšie a aktivujú sa enzýmy v jačmeni. Klíčenie trvá 5 dní pri teplote 15 – 18 °C. Po vyklíčení sa sušením (tzv. hvozdením) prerušujú fyziologické pochody a tvoria sa aromatické látky.

Výroba sladiny

Slad sa pred ďalším spracovaním necháva istý čas odležať, aby klesla jeho teplota a upravili sa jeho vlastnosti. Potom sa zošrotuje, aby sa z neho jednoduchšie uvoľnili potrebné látky, ktoré dávajú pivu jeho charakter. Zošrotovaný slad sa zmieša s vodou vo vystieracej kadi počas tzv. vystierania.

Varenie

Var sladiny s chmeľom (tzv. chmeľovar) prebieha v mladinovom kotli. Cieľom chmeľovaru je okrem vyzrážania proteínov v roztoku aj získanie horkých látok z chmeľu, ktoré dodávajú hotovému pivu príjemnú horkosť. Uvarená mladina sa najprv odkalí vo vírivej kadi, potom sa schladí a prevzdušní.

Kvasenie

Stupňovitosť piva sa určuje podľa množstva extraktu (skvasiteľnej hmoty) v pôvodnej uvarenej mladine. Určovanie stupňovitosti sa robí pri teplote mladiny 20 °C. Extrakt sa v tankoch mení na alkohol a CO2, ktoré dávajú pivu jeho silu a rezkosť.

Ležanie

Mladé pivo, ktoré sa získalo po hlavnom kvasení, sa prečerpá do ležiackych nádob. V nich pri teplote 1-2 °C prebieha dokvasovanie a dozrievanie. Mladé pivo sa počas ležania chuťovo a aromaticky vyrovná, teda dozreje.

Filtrácia

Aby malo pivo dokonalú iskru, treba z neho filtráciou odstrániť jemné zákaly spôsobené bielkovinami, chmeľovými látkami a pivovarskými kvasnicami. Tento proces prebieha vo filtračnom zariadení prietokom piva cez kremelinu.

Kontrola kvality

Laboratórna kontrola prebieha počas celého procesu výroby sladu a piva. Zaručuje kvalitu vstupných surovín, správny priebeh a výsledky jednotlivých procesov. Nakoniec sa kontroluje aj hotové pivo.

Balenie

Hlavnou zásadou správneho plnenia do fliaš, plechoviek a sudov je zabrániť úniku oxidu uhličitého z piva. Po naplnení sa pivo podrobuje pasterizácii kvôli umŕtveniu kvasiniek, ktoré v ňom zostali po filtrácii. Tento proces trvá približne hodinu od teplôt, ktoré malo pivo pri plnení, až po pasterizačnú teplotu 62 °C.

Expedícia

Pivo vyrobené v hurbanovskom pivovare sa rozváža do všetkých kútov Slovenska, exportuje sa do viacerých európskych i svetových krajín. Tak si môžete vychutnať svoje obľúbené pivo Zlatý Bažant prakticky kdekoľvek. Na zdravie, Slovensko!

História

Existuje veľa príbehov a toto je jeden z nich. Výnimočný príbeh piva Zlatý Bažant, ktoré varíme výhradne zo 100 % hurbanovského sladu, priamo v slnečnom Hurbanove. Sme hrdí, že inováciami, ktoré pre vás prinášame, môžeme prepisovať históriu slovenského pivovarníctva.
Na zdravie, spomienky! Na zdravie, Slovensko!

viac